zpět

Prohlášení o právech a povinnostech
Neboli podmínky, se kterými souhlasíte, když používáte Dej mi dárek

Ve zkratce – službu Dej mi dárek vám poskytujeme zdarma a s nejlepším vědomím. Za to od vás očekáváme, že se chováte jako slušní lidé :)

Toto Prohlášení (dále také jen „Podmínky“) představuje podmínky použití služby Dej mi dárek . Podmínky upravují vztah mezi námi, provozovateli služby, a uživateli (vámi), popřípadě dalšími osobami využívajícími naší službu . Používáním Dej mi dárek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami, které můžeme čas od času aktualizovat .

1. Soukromí

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V našich Zásadách používání dat jsou uvedeny důležité informace o využívání služby Dej mi dárek ke sdílení přání s ostatními a o tom, jaké shromažďujeme a používáme informace. Doporučujeme si je přečíst.

2. Sdílení vašeho obsahu a informací

Jste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Dej mi dárek vložíte, a můžete určit, jakým způsobem budou sdíleny pomocí nastavení bezpečnosti, soukromí a propojených aplikací. Kromě toho:

 1. Pro obsah, který zveřejníte na Dej mi dárek, a který je chráněný právy k duševnímu vlastnictví (básnička, obrázek), nám výslovně udělujete nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětově bezúplatnou licenci na použití . Tato licence končí poté, co svůj obsah odstraníte ze svého účtu . Berte však, prosíme, na vědomí, že odebraný obsah může existovat po přiměřeně dlouhou dobu v záložních kopiích .
 2. Pokud využíváte propojení s další sociální platformou (např . Facebook), budete vyzváni k udělení povolení přístupu k vašemu obsahu a informacím na Dej mi dárek . Všechen obsah i informace, které prostřednictví Dej mi dárek zveřejníte (budete sdílet) na dané platformě, musí respektovat i její podmínky používání .
 3. Oceňujeme jakékoli ohlasy nebo návrhy na vylepšení týkající se služby Dej mi dárek. Mějte však na paměti, že pokud se rozhodnete je s námi sdílet, můžeme je použít bez vašeho nároku na honorář.

3. Bezpečnost

Naší maximální snahou je zajistit bezpečnost služby Dej mi dárek, ale nemůžeme ji zaručit. Abychom mohli bezpečnost na Dej mi dárek maximalizovat, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro vás znamená následující závazky:

 1. Nebudete na Facebooku zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam)
 2. Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup k Dej mi dárek, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení .
 3. Nezapojíte se prostřednictvím Facebooku do nezákonného multi-level marketingu na pyramidovém principu.
 4. Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
 5. Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
 6. Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
 7. Nebudete zveřejňovat následující obsah: s nenávistnými projevy, vyhrožující, pornografický, podněcující k násilí, nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo bezdůvodné násilí.
 8. Nebudete zveřejňovat obsah týkající se alkoholu, drog, násilí nebo jiný obsah pro dospělé bez použití odpovídajících omezení podle věku.
 9. Nebudete zveřejňovat žádný reklamní obsah.
 10. Nepoužijete Dej mi dárek k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
 11. Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo ovlivnit vzhled Dej mi dárek, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce Dej mi dárek.
 12. Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad ani je podněcovat.

4. Bezpečnost registrace a účtu

Uživatelé služby Dej mi dárek poskytují svá skutečná jména a informace, a má-li to tak zůstat, potřebujeme vaši pomoc. Dále uvádíme několik vašich povinností vůči nám týkajících se registrace a zajištění bezpečnosti vašeho účtu:

 1. Neposkytnete na Dej mi dárek falešné osobní informace ani bez povolení nevytvoříte účet pro nikoho jiného.
 2. Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
 3. Pokud budeme nuceni váš účet deaktivovat, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.
 4. Nepoužijete svůj osobní profil Dej mi dárek ke svému komerčnímu obohacení.
 5. Nebudete službu Dej mi dárek používat, pokud je vám méně než 15 let.
 6. Nebudete službu Dej mi dárek používat, pokud jste odsouzeným sexuálním delikventem.
 7. Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuální.
 8. Nesdělíte nikomu své heslo, neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost vašeho účtu.
 9. Pokud vyberete pro svůj účet uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, vyhrazujeme si právo jej odebrat, pokud jej budeme považovat za nevhodný.

5. Ochrana práv ostatních uživatelů

Respektujeme práva ostatních uživatelů – a totéž očekáváme od vás.

 1. Nebudete na Dej mi dárek zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
 2. Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace, pokud se budeme domnívat, že porušuje tyto Podmínky nebo naše Zásady.
 3. Pokud opakovaně porušíte Podmínky nebo Zásady, vyhrazujeme si právo deaktivovat váš účet.
 4. Jestliže odebereme váš obsah nebo deaktivujeme váš účet a jste přesvědčeni, že byl odebrán omylem nebo neprávem, máte možnost s námi situaci probrat a odvolat se proti ní prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mailové adrese podpora@dejmidarek.cz.
 5. Nezveřejníte na Dej mi dárek doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani jeho citlivé finanční údaje (otázka, v jaké hodnotě chce někdo dárek, není citlivý finanční údaj) .

6. Ukončení

 1. Pokud porušíte ustanovení nebo smysl těchto Podmínek nebo nás jinak vystavíte riziku či možnosti trestního stíhání, můžeme vám přestat poskytovat část funkcí nebo všechny funkce služby Dej mi dárek. Na tuto skutečnost vás upozorníme e-mailem nebo při vašem následujícím pokusu o přihlášení k tvému účtu.
 2. Máte právo kdykoli svůj účet deaktivovat, a to v sekci Nastavení bezpečnosti. Pokud chcete účet trvale odstranit, kontaktujte nás na e-mailové adrese podpora@dejmidarek.cz.
 3. Jestliže odebereme váš obsah nebo deaktivujeme váš účet a jste přesvědčeni, že byl odebrán omylem nebo neprávem, máte možnost s námi situaci probrat a odvolat se proti ní prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mailové adrese podpora@dejmidarek.cz. Výsledek odvolání závisí pouze na našem posouzení – uvážení.

7. Dodatky

 1. Tyto Podmínky můžeme v budoucnosti aktualizovat.
 2. Berte, prosíme, na vědomí, že můžeme aktualizovat také Zásady, na které se odvoláváme v těchto Podmínkách.
 3. Pokud budete službu Dej mi dárek používat i po změně našich Podmínek a Zásad, vyjadřujete tím svůj souhlas s aktuálními podmínkami.

8. Spory

 1. Veškeré žaloby, soudní řízení nebo spory vůči nám vzešlé z tohoto Prohlášení nebo používání služby Dej mi dárek nebo v souvislosti s ní budete vznášet výhradně u soudů v České republice.
 2. Pokud vůči nám někdo podá žalobu týkající se vašich kroků, obsahu nebo informací na našich webových stránkách nebo jiných platformách (např . na Facebooku), odškodníte nás v souvislosti s touto žalobou za veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení) . Přestože stanovujeme pravidla chování uživatelů, nemáme možnost ovlivnit ani určovat jejich akce na Dej mi dárek a nezodpovídáme za obsah ani informace, které uživatelé prostřednictvím naší služby přenáší nebo sdílejí . Neneseme odpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah, se kterým je možné se na Dej mi dárek setkat . Neneseme odpovědnost za chování uživatelů Dej mi dárek online ani offline .
 3. Nevhodný obsah máte možnost kdykoli nahlásit na e-mailové adrese podpora@dejmidarek.cz, situaci bez zbytečných odkladů prověříme a nevhodný obsah případně odstraníme.
 4. Snažíme se udržet službu Dej mi dárek v chodu, bez chyb a bezpečnou, nicméně používáte ji na vlastní nebezpečí. Službu poskytujeme tak, jak je, bez výslovných či předpokládaných záruk, hlavně co se týče bezpečnosti a dostupnosti. Neneseme odpovědnost za akce, obsah, informace, ani data a zprošťujeme nás, vlastníky, provozovatele, zaměstnance a zástupce odpovědnosti v souvislosti s žalobami a nároky na úhradu škod, známých i neznámých, vzniklých v souvislosti s Dej mi dárek.

9. Software

 1. Pokud si stáhnete náš software, například plugin do prohlížeče nebo do služby Facebook, jste srozuměni s tím, že tento software od nás může stahovat aktualizace a další funkce za účelem zlepšení, zdokonalení a dalšího vývoje.
 2. Nebudete provádět modifikace, vytvářet odvozeniny, dekompilovat ani extrahovat náš zdrojový kód, pokud od nás nebudete mít výslovný písemný souhlas nebo nepůjde o záležitost v rámci open source licence.
Poslední aktualizace: 16. 10. 2021
zpět

DEJ MI DÁREK © 2013-2022     |  O nás   |  Podmínky použití   |  Kontakt   |