zpět

Podmínky kampaně Napiš dopis Ježíškovi 2016

Stručná pravidla

  1. Po registraci k Dejmidarek.cz si uživatel může vytvořit v aplikaci svůj wishlist se vším, co si přeje od Ježíška.
  2. Pokud ho uživatel pojmenuje Dopis Ježíškovi,
  3. a nastaví jej jako 'veřejný wishlist' + (popřípadě ho sdílí na Facebooku s #dopisprojeziska a #dejmidarek) zařadí se do soutěže “Napiš dopis Ježíškovi”
  4. První nejkásnější Dopis Ježíškovi bude odměněn přáním v hodnotě 2000 Kč a druhý nejkrásnější přáním v hodnotě 1000 Kč.
  5. Kampaň trvá do 22.12.2016.

PRAVIDLA kampaně

1. Pořadatel a organizátor: Dej mi dárek s.r.o., Ambrožova 1589/12, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ 01945947.

2. DOBA TRVÁNÍ: Kampaň probíhá od 8.10.2016 do 22.12.2016.

3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem kampaně může být pouze fyzická osoba starší 15 let. Svou registrací v kampani účastník potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem těchto pravidel kampaně a tato pravidla akceptuje, včetně jakýchkoliv případných dalších podmínek měnících, upravujících nebo doplňujících pravidla kampaně. V případě porušení pravidel kampaně ze strany účastníka, účastník ztrácí právo na udělení odměny. Účastníkem se může stát pouze uživatel s doručovací adresou na území České republiky.

Účastník se zapojí a zaregistruje do kampaně tak, že se stane registrovaným uživatelem aplikace Dejmidarek.cz, vytvoří si v aplikaci svůj wishlist, který pojmenuje “Dopis Ježíškovi”. Wishlist musí nastavit jako “veřejný wishlist” a může ho sdílet Facebooku s #dopisjeziskovi a #dejmidarek.

4. Každý účastník se může registrovat do aplikace Dejmidarek.cz pouze jednou. Pokud se zaregistruje vícekrát, může mu být organizátorem kampaně nárok na odměnu snížen či odepřen.

5. ODMĚNY: V kampani budou rozdány ceny dle následujícího klíče:

  • Dva nejkrásnější wishlisty vybere porota složená z týmu Dej mi dárek
  • Majitel nejkrásnějšího wishlistu obdrží přání ze svého wishlistu v hodnotě 2000 Kč
  • Majitel druhého nejkrásnějšího wishlistu obdrží přání ze svého wishlistu v hodnotě 1000 Kč

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Pro oznámení o odměně bude použita emailová adresa uvedená účastníkem při registraci. V případě registrace přes Facebook bude použita emailová adresa uvedená na facebookovém profilu. Účastník bude o své odměně vyrozuměn formou emailu a budou mu poskytnuty další pokyny k vydání odměny. Pokud účastník do deseti dnů neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace pro vydání odměny, jeho odměna bez náhrady propadá pořadateli.

Odměny budou následně zasílány poštou nebo obdobnou službou na účastníkem sdělenou adresu, a to do 1 měsíce od skončení kampaně. Dle uvážení organizátora mohou být také odměny uloženy k osobnímu vyzvednutí na předem určených místech v rámci ČR, a to konkrétně v kterémkoliv krajském městě, které si účastník zvolí.

7. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Účastí v kampani vyjadřuje účastník kampaně souhlas s těmito pravidly a podmínkami kampaně. Zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu odměněných, a dále s tím, aby pořadatel po dobu 5 let od začátku kampaně zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely.

8. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY KAMPANĚ:

Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit z kampaně účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla nebo se do hry zaregistrovali vícekrát. Odměna v kampani se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto odměny peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům kampaně nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Odměny nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté odměny propadají pořadateli.

Organizátor kampaně nezodpovídá za ztrátu nebo poškození nebo nedoručení odměn během poštovní přepravy. Organizátor kampaně taktéž neodpovídá za nedoručení zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv. Pořadatel kampaně neodpovídá za přechodnou nefunkčnost či chybný provoz webové stránky kampaně.

Kampaň není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci kampaně neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně kampaně musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky a pravidla kampaně, stejně tak jako odměny, kampaň odložit, zkrátit, prodloužit, přerušit či kampaň bez náhrady zrušit v době celého trvání kampaně, přičemž účastníci nemají nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v kampani. Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně změnit nebo doplnit pravidla kampaně po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webové stránce kampaně dejmidarek.cz/page/dopisjeziskovi, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.


zpět

DEJ MI DÁREK © 2013-2023     |  O nás   |  Podmínky použití   |  Kontakt   |